Абітурієнту

Спеціальності, за якими готує ФКСА найбільш повно з усіх навчально-наукових підрозділів ВНТУ

охоплюють широку сферу інформаційних систем і технологій, а саме:


Математичні основи інформаційних технологій (інформатика = інформація + автоматика)

Спеціальність 122 – Комп'ютерні науки та інформаційні технології

Спеціалізація Інформаційно-комунікаційні технології

Випускна кафедра Автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки


Аналіз та створення еколого-економічних, технічних та соціально-економічних систем на основі інформаційних технологій

Спеціальність 122 – Комп'ютерні науки та інформаційні технології

Спеціалізація Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг

Випускна кафедра Системного аналізу, комп'ютерного моніторингу та інженерної графіки


Глибинне розуміння інформаційних технологій та системне світопізнання на їх основі

Спеціальність 124 – Системний аналіз

Випускна кафедра Системного аналізу, комп'ютерного моніторингу та інженерної графіки


Програмне та апаратне забезпечення інформаційних систем управління та автоматики

Спеціальність 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Спеціалізація Системна інженерія

Випускна кафедра Автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки


Програмно-алгоритмічне забезпечення автоматизації технологічних та бізнес-процесів на основі сучасних інформаційних технологій

Спеціальність 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Спеціалізація Комп'ютерно-інтегровані виробництва та бізнес-процеси

Випускна кафедра Комп’ютерних систем управляння


Отримання та метрологічне оброблення первинної інформації (Наука починається тоді, коли починають вимірювати. – Д.І Мендєлєєв)

Спеціальність 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Спеціалізація Інженерія якості продукції

Випускна кафедра Метрології та промислової автоматики


Метрологічне забезпечення та сертифікація кінцевих продуктів інформаційних і виробничих технологій

Спеціальність 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Спеціалізація Комп'ютеризовані інформаційно-вимірювальні технології

Випускна кафедра Метрології та промислової автоматики


Забезпечення ефективних процесів відображення та передачі інформації

Спеціальність 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Спеціалізація Лазерна техніка та оптоінформатика

Випускна кафедра Лазерної та оптоелектронної техніки


ФКСА – це збалансована комплексна підготовка у широкій сфері

прикладних інформаційних систем і технологій

ФКСА – шлях до інформаційних систем і технологій майбутнього

Запрошуємо до навчання!

Комп'ютерні системи та інформаційні технології зумовлюють сьогодні технічний прогрес нашої цивілізації. Злиття в єдине ціле інформаційної технології з корисними фізичними ефектами відкриє завтра для людства нові небачені можливості. Наш факультет пропонує напрями підготовки,що забезпечують збалансоване вивчення програмної, апаратної та системної складових сучасних інформаційних технології. Фундаментальні знання викладаються на всіх рівнях підготовки - теоретичному, практичному та прикладному, пов'язаному з реалізацією у будь-якій сфері застосувань. Суттєва особливість навчання на нашому факультеті полягає якраз у тому, що провідні професори випускових кафедр читають свої дисципліни на всіх спеціальностей підготовки. Це збільшує можливості вибору абітурієнтам та забезпечує нашим випускникам отримання базових знань і навичок для успішного працевлаштування в ІТ-підприємствах Вінниці, України та багатьох зарубіжних країн. Відкривайте з нами новий захоплюючий світ Комп'ютерних систем та Інформаційних технологій! Приєднуйтесь!

Напрями ФКСА охоплюють широку сферу інформаційних систем і технологій:

Для випускників спеціальності151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології зростає затребуваність на підприємствах з розробки програмного забезпечення автоматизованих систем управління бізнес-процесами, технологічними процесами та їх системної інтеграції. Крім того, фахівці відповідних спеціальностей працюють:

- на підприємствах, установах і фірмах, що пов’язані з використанням та розробкою комп’ютерних систем і пристроїв автоматики та управління різними об'єктами і процесами за допомогою сучасних інформаційних технологій,

- в науково-дослідних і проектно-конструкторських організаціях,

- в медичних, комерційних і банківських закладах тощо,

- в організаціях з розробки та впровадження сучасної комп’ютерної техніки та програмного забезпечення,

- в фінансових установах, що займаються інвестуванням і управлінням активами на світових фондових ринках.

Детальнішу інформацію Ви, шановний абітурієнте, можете отримати на сайтах випускних кафедр Автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки та Комп’ютерних систем управляння, які на нашому факультеті готують фахівців зі спеціальності 151.

До сфери професійної діяльності фахівців спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» належать:

- підприємства, конструкторські бюро, фірми, які займаються розробкою та виготовленням засобів інформаційно-вимірювальної техніки, мікропроцесорних засобів контролю та технічної діагностики, розробкою математичного та програмного забезпечення їх функціонування;

- підприємства усіх галузей народного господарства та установи сфери технічного регулювання (стандартизації, метрології, сертифікації, оцінки (підтвердження) відповідності, управління якістю) Мінекономрозвитку України;

- наукові установи, промислові підприємства, служби зв'язку та транспортного сполучення, авіація, космонавтика, збройні сили, де обслуговуються вимірювальні засоби та застосовуються сучасні інформаційно-вимірювальні технології;

- державні та комерційні структури, які працюють у галузі розробки та експлуатації кабельних мереж зв’язку, телекомунікаційного обладнання для підключення до мережі Internet, кабельного та цифрового телебачення, систем захисту та відображення інформації, а також у науково-дослідних та навчальних закладах.

- наукові установи, які займаються розробкою, використанням і обслуговуванням приладів та систем, до яких відносяться: волоконно-оптичні лінії зв’язку, комп’ютерні мережі, мобільні телефони, цифрові фотоапарати та відеокамери, CD- та DVD-плеєри, лазерні пристрої, медична апаратура для лазерної та світлодіодної терапії, рентгену, ультразвукової діагностики, ендоскопії, комп’ютерної та магніторезонансної томографії, діагностики зору та виготовлення окулярів тощо.

Детальнішу інформацію Ви, шановний абітурієнте, можете отримати на сайтах випускних кафедр Метрології та промислової автоматики та Лазерної та оптоелектронної техніки, які на нашому факультеті готують фахівців зі спеціальності 152.


Початкова заробітна платня випускників ФКСА на вінницьких підприємствах ІТ–галузі досягає тисячі умовних одиниць!


Детальнішу інформацію про наші досягнення, студентське життя, дозвілля та побут у гуртожитку ФКСА знаходьте на сайті факультету: http://inaeksu.vntu.edu.ua/

Наша адреса: 21021, Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, корпус 5, ФКСА

Телефони: 59-84-58, 59-85-15, 43-86-60; E-mail: inaeksu@mail.ru